Sklep SODEXO

PSD2 w Sodexo - regulaminy

W związku z wejściem w życie w dniu 14.09.2019 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego – PSD2, oraz wydaniem rekomendacji „Dobre praktyki związane z funkcjonowaniem przedpłaconych instrumentów płatniczych” z dnia 17 czerwca 2019 r. wydanych przez Radę ds. Systemu Płatniczego, organu działającego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego, zaktualizowaliśmy regulaminy wszystkich kart Sodexo. Nowe regulaminy obowiązujące od dnia 14.09.2019 r.:

Formularze zamówień do pobrania

Instrukcje wypełniania formularzy zamówień

Regulaminy